Sanat ve Zanaat Nedir? Sanat Ve Zanaat Arasındaki Benzerlikler ve Farklar Nelerdir?

Sanat Nedir?

Sanat, Güzellik karşısında duyulan heyecan ve hayranlığı uyandırmak için insanın kullandığı yaratıcılıktır.

Sanat, duyguları, düşünceleri, hayalleri, güzellikleri ve buna benzer şeyleri tarz, biçim, renk, ses gibi elemanlarla olabildiğince güzel ve etkileyici şekilde ifade etmektir.

Sanatbir duygunun, bir hayalin, bir tasarı ya da güzelliğin insanda oluşturduğu estetik karşılıktır; ancak sanat, insanın yaşamla ilgili; bir başka deyişle günlük ihtiyaçlarım karşılamaya yaramaz.

İşte bunun için maddi ve pratik ihtiyaçlarımızı karşılamayı amaçlayan çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyim aşamaları olan işlere Zanaat denir.

sanat ve zanaat nedir

Zanaat Nedir?

Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek ya da öğrenim, deneyim, ustalık ve kabiliyet gerektiren yani insanların maddeye olan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yaptıkları işlere zanaat denmektedir.


Sanat ve Zanaat Arasındaki Benzerlikler ve Farklar:

Sanat ve Zanaat Arasındaki Benzerlikler ve Farklar:

  • Sanatçı maddi beklentiden uzaktır, zanaatçı maddi beklentisi vardır.
  • Sanat yapıtının benzeri yoktur, biriciktir; zanaat eserinin pek çok benzeri vardır.Zanaatkâr aynı ürünü birçok kez tekrarlar, sanatkâr ise her defasında özgün bir eser ortaya koymaya çalışır.
  • Sanatçı yeteneğiyle doğar, zanaatçı bu becerisini sonradan kazanır.
  • Sanatla zanaatın malzemesi ortak olabilir. Bir heykeltıraşla duvar ustası benzer maddelerle uğraşır.
  • Sanatın amacı estetik de denilen güzellik duygusu uyandırmaktır, zanaatınki gereksinimlere cevap vermek ve faydalı olmaktır.
  • Zanaatkâr yaptığı işe karşılık çoğu zaman önceden belirlenmiş bir ücret alır, sanatkârın ise öncelikli amaçları arasında maddi beklenti bulunmaz.

Sanatla zanaatın çakıştığı yerler olmakla birlikte ki bunlar yaratıcılık ve ustalığın bir arada olduğu durumlardır, genellikle sanat ve zanaat bir birinden rahatlıkla ayrılabilir. Ama nedense insanlar zanaatkâr olmak yerine hep sanatkâr olmayı tercih ederler. Buda ayrım yapma işinde sıkıntılara neden olur.

close button