Sanatsal Metinler nelerdir? Sanatsal Metinlerin özellikleri nelerdir?

Sanatsal Metinler nelerdir? Sanatsal Metinlerin özellikleri nelerdir? Sanat Metni Ne demektir?

Sanatsal metin Nedir?

Sanatsal Metin, öğretici bir amaç gütmeyen amacı sadece sanat olan yazılara ve metinlere verilen isimdir. Edebiyat alanında metinler yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplara ayrılmıştır. Bu nedenle öğretici bir amaç gütmeyen amaç sadece sanat olan yazılara sanatsal (kurmaca) metinler veya sanat metinleri adı verilmektedir.

Sanatsal Metinlerin Özellikleri Nelerdir?

Sanatsal metinlerin özellikleri :

 • Sanatsal Metinler, edebi zevk uyandırmak amacıyla yazılır.
 • Sanatsal Metinlerde Sözcükler gerçek anlamının yanı sıra yan ve mecaz anlamlarıyla da kullanılır.
 • Sanatsal Metinlerde Öznel anlatım vardır.
 • Yargılar kanıtlanmak zorunda değildir.
 • Dil göndergesel işlevin yanı sıra heyecanı dile getirme, alıcıyı harekete geçirme vb. işlevlerde kullanılır.
 • Olaylar değiştirilerek yazarın bakış açısıyla verilir.
 • Sanatsal Metinlerde kurmaca gerçeklik vardır.
 • Üslup kaygısı ön plandadır.
 • Masal, hikâye, fabl, roman, destan, şiir, halk hikâyesi gibi türler sanatsal metin türleridir.
 • Öyküleme, benzetme, abartma, betimleme, kişileştirme, çeşitli duyulardan yararlanma gibi anlatım teknikleri çokça kullanılır.
 • Sanatsal metinlerin sadece tek bir anlamı yoktur, sanatsal metinler içinde pek çok anlam barındırır, dolayısıyla her okunuşta yeni anlamlar kazanır.
 • Sanatsal metinlerde kelime ve cümlelerin yeri değiştirilemez.
 • Sanatsal metinler, içinde yazıldığı dönemin çeşitli özelliklerinden ve o dönemdeki her türlü gerçeklikten izler taşır.
 • Sanatsal metinler biriciktir, benzeri yapılamaz.
 • Sanatsal metinlerde sadece görünene, hesaplanabilir olana ya da deneysele değil bilinmez olana, geleceğe ve gelecekte olabileceklere de yer verilebilir.
 • Sanatsal metinlerde işlenecek konu daha önceden belirlenmiş, kurallaştırılmış ve değişmez bir gerçek değildir. Daha sonra yeniden düzenlenebilir.
 • İleti, metnin iç yapısına sindirilmiş okurun süzüp çıkaracağı tek anlamlılıktan uzak bir ilişkiler yumağıdır.
 • Sanatsal metinlerde yer alan her öğenin dış dünyada bir benzeri yani bir karşılığı bulunabilir.
 • Sanatsal metinlerde okuyan kişilere kendi hayal gücüyle kurgulayabileceği bazı boş alanlar bırakılır.
 • Sanatsal metinlerde okur kendini anlatılanların akışına kaptırıp yapıttaki karakterlerle kendini özdeşleştirebilir.
 • Sanatsal metinler, dış dünya ile bağlantılı ama ondan farklı bir dünya sunar.
 • Sanatsal metinlerde** dil kişisel kullanılır.
 • İleti dolaylı olarak verilir.
 • Okurun düş gücüne yer bırakılır.
 • Sanatsal metinlerin malzemesi dildir.
 • Sanatsal metinlerde Üç temel unsuru vardır: İçerik, dil ve üslup, yapı (şekil).
sanatsal metinler

Sanatsal metin nedir?

Sanatsal metinler, amacı sanat olan metinlerdir. Bir ders verme niteliği taşımazlar.

Sanatsal metinlerin özellikleri nelerdir?

Sanatsal metinlerin temel özelliklerinden en önemlileri;
Bir duyguyu, düşünceyi ya da tasarıyı sezdirmek, insanın doğa ve yaşam karşısındaki durumunu öznel bir bakış açısıyla ortaya koymak amacıyla yazılırlar. Dil sanatsal işlevde kullanılır.

Sanatsal Metin türleri nelerdir?

Sanatsal metin türleri; Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ve Olay Çevresinde Oluşan Metinler olarak ikiye ayrılır.

close button