Sav Nedir? Sagu Nedir?

Sav Nedir?

– Türk toplumunun dünyaya bakışını, geleneklerini, varlık anlayışlarını ortaya koyan özlü sözlerdir.

– Bugünkü “ata sözü”nün karşılığıdır.

– Divanu Lûgatit-türk’te pek çok sav vardır.

Sagu Nedir?

– Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.

– Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.

– Koşuk nazım şekliyle söylenir.

– Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, Divan edebiyatında “mersiye” denir

– “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.

– Divanu Lûgatit-türk’teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.

close button