Sayı Basamakları Konu Anlatımı, Soru Çözümleri, Çıkmış Sorular

Sayı basamakları matematiğin temel konularından biridir, TYT ve YKS gibi sınavlarda sürekli karşımıza çıkan bir konudur. Sayı basamakları konu anlatımı ile sizlerde bu tür soruları kolaylıkla yapabilir ve sınavlardaki doğru net sayınızı artırabiliriz.

Sayı Basamakları

Günlük hayatta kolay olması nedeniyle 10’luk (onluk) sayı sistemi olarak bilinen sayı sistemini kullanırız. Bunun nedeni saymanın parmaklarımızla başlaması ve iki elimizde toplam 10 parmak olması olarak bilinmektedir.

10’luk sayı sisteminde kullandığımız rakamlar R={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır. Sayılar, rakamların yan yana gelmesiyle oluşur.

Sayı basamakları konusunu anlatırken bilmeniz gereken bazı temel kavramlar var. Bunlar sayı değeri, basamak ve çözümleme kavramlarıdır.

Sayı Değeri Nedir?

Sayı değeri; rakamların gösterdiği değere verilen isimdir. Olduğu gibi söylenir.

Örnek: 1384 sayısında sayı değeri 1 (bir),3 (üç), 8 (sekiz) ve 4 (dört) tür.

Basamak Nedir?

Basamak; matematik terimi olarak bir doğal sayıyı meydana getiren rakamlardan her birinin olduğu kısıma verilen isimdir. Birler basamağı, onlar basamağı, binler basamağı gibi.

Çözümleme Nedir?

Çözümleme; ABCD sayısının;

1000xA + 100xB + 10xC + 1xD (veya sadece D) olarak yazılmasına denir.

sayı basamakları konu anlatımı, çıkmış sorular

Sayı Basamakları Soru Çözümleri

Soru 1: 865 sayısını çözümleyiniz.

Cevap 1: 865 –> 8×100 + 6×10 + 5


Soru 2:

sayi-basamaklari-soru2

Yanda çözümlenmiş şekilde verilen sayısı bulunuz.

Cevap 2:

5×10⁴ = 5×10000 = 50000

3×10³ = 3×1000 = 3000

7×10² = 7×100 = 700

2×10 = 2×10 = 20

8 = 8

Tüm bu ifadeleri toplatığımızda 50000 + 3000 + 700 + 20 + 8 = 53728

 


Soru 3: 547 sayısında 5 rakamının basamak değeri, sayı değerinden kaç fazladır?

Cevap 3:

5×100 = 500 (5in basamak değeri)

4×10 = 40

7 = 7

5’in sayı değeri hangi basamakta olduğuna bakmadan yine 5 tir.

Basamak Değeri – Sayı Değeri = 500 – 5 = 495

Yani 5 rakamının basamak değeri sayı değerinden 495 fazladır.

close button