Sempozyum Nedir? Sempozyumun özellikleri nelerdir?

Sempozyum Nedir?

Sempozyum, Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır.

Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. sempozyumda ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir.

Sempozyumda da bir başkan bulunur. Konuyu bölümlere ayırır. Her bölüm için değişik mesleklerden belli sayıda konuşmacı bulunur. Başkan sempozyumu açarken konuyu belirler, gerekli açıklamaları yapar. Konuşmacıları tanıtır. Konuşmaların sonunda görüşleri kısaca özetler.

Sempozyumda yapılan değişik konuşmalar, konuyu bütünleyici niteliktedir. Burada tartışmadan çok sohbet havası vardır. Konuşmalardan sonra dinleyiciler soru sorabilirler.

Sempozyumun özellikleri:

Sempozyumun özellikleri:

  1. Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer.
  2. Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısın­dan ele alır.
  3. Amaç konuyu tartışmak değil, olumsuz ve olumlu yönleriyle değerlendirerek gerekli çözümleri üretmektir.
  4. Bir başkan tarafından yönetilir.
  5. Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişir.
  6. Konuşmacıların konuşma süreleri beş ile yirmi dakika arasındadır.
  7. Konunun önemine göre birkaç oturumda, ayrı ayrı salonlarda, birkaç gün boyunca sürebilir.
sempozyum nedir
close button