Servet-i Fünun Dergisi Neden Kapandı?

Servet-i Fünun Dergisi Neden Kapandı? Serveti Fünun dergisi kim tarafından ve hangi olaydan dolayı kapanmıştır?

Servet-i Fünun Dergisi, 15 Ekim 1901 tarihinde derginin yöneticilerinden ve yazarlarından biri olan Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransız İhtilali’ni konu alan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirisinin söz konusu dergide yayımlanması nedeniyle 2.Abdülhamit yönetimi tarafından kapatılmıştır!

Serveti Fünun Dergisi, 1896 – 1901 yıllarında Batı edebiyatını örnek tutan, sanat için sanat ilkesini savunan, özenli bir sanat işçiliğine dayanan fakat toplum gerçeklerine ve konuşma diline uzak kalan, halktan çok, aydınlara seslenen Edebiyat-ı Cedide akımının organı olmuştu.


Not: 

  • Servet-i Fünun edebiyatının diğer adı Edebiyat-ı Cedide dır. 
  • Servet-i Fünuncular sanat için sanat anlayışına bağlı kalmışlardır.

close button