Sigarayı hangi padişah yasaklamıştır?

  • Sigarayı hangi padişah yasaklamıştır?
  • Sigara hangi padişah döneminde yasaklanmıştır?
  • Alkol ve sigarayı yasaklayan padişah kimdir?
  • Sigarayı yasaklayan padişah kimdir?

Sigarayı ilk defa “OSMANLI” döneminde IV.MURAT (4.MURAT) YASAKLAMIŞTIR!

sigarayı yasaklayan padişah 4.murat

Padişah 4.Murat tütün ve içkiyi neden yasaklamıştır?

Yaklaşık yirmi bin evin yanmasına sebeb olan Yangının tütün yüzünden çıktığı söylendi.Yangında yeniçeri, sipâhî ve halkın dikkatsizlik ve ilgisizliğini gören sultan Murâd Han, hepsini topyekün terbiye etmek maksadıyla, yangın sebebiyle halkın dedikodu merkezi hâline gelen, daha çok zorbalar tarafından açılıp işletilen, bir de halktan çok zorba taifesinin tütün içip dedikodu yaparak vakit geçirdikleri kahvehaneleri kapattı.

Zamânın âlimleri, bu yasak üzerine; Pâdişâh’ın yasakladığı bir şeyi yapmanın caiz olmayacağına dâir fetva vererek halkı uyardılar. Tütün yasağını ve büyük İstanbul yangınını bahane eden Sultan 4 Murâd Han, zorbaları tamamen ortadan kaldırıp kötülüklerini yok etti.
Zorbaların meyhanelerini yıktırdı. İçkiyi yasakladı ve yasağın tatbikini bizzat kendisi tâkib etti.​

close button