Sindirim Sistemi Nedir ? Sindirim Sisteminin Organları nelerdir?

Sindirim Sistemi Nedir?

Sindirim sistemi, vücutta besinlerin hücreler tarafından emilip çözüldüğü ve kimyasal dönüşüme uğratıldığı sisteme denir. Sindirim sistemi mekanik ve kimyasal olarak iki şekilde işlev yapar. Mekanik sindirim sistemi daha basit yapılarda; örneğin bir besinin çiğnenmesiyle meydana gelir. Kimyasal sindirim sistemi ise mide gibi organlarda gerçekleşir.

Sindirim Sisteminin Organları Şunlardır:

Ağız: Yemekleri parçalar.Yutkunma haraketi yaparak yemeği yutağa gönderir.

Yutak: Yemeği yemek borusuna aktarır.

Yemek Borusu: Yemekleri mideye taşır.

Mide: Kasılma haraketi kaparak öğünleri ezer.

İnce Bağırsak: Vücuttaki Atık yiyecekleri Kasılıp gevşer ve püre haline getirerek Kalın Bağırsağa yollar.

Kalın Bağırsak: Yemeği anüse taşır.

Anüs: Vucüddan zararlı atıkları dışarı atar

sindirim sistemi organları
close button