Sıvı ölçü birimleri nelerdir? Sıvıların miktarı ve hacmi nasıl ölçülür?

Sıvı Ölçü Birimleri Nelerdir?

Sıvıların miktarı, Hacim birimleri ile ölçülür.

Sıvı ölçü birimi olarak, Litre ve m3 (metreküp) vb. birimler kullanılır.  Sıvı ölçüleri nedir gibi sorunun cevabı litre ve metreküptür.

Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçüler:

Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için litre veya galon birimi kullanılır.. Litre, kısaca ” l ” (küçük L) ile gösterilir. 

Litreden küçük sıvı miktarları Litreninsantilitre (cl) ve mililitre (ml). as katlarıyla,

litreden büyük sıvı miktarları litrenin katlarıyla ölçülür. 

Litrenin Katları: 

dekalitre (dal), 

hektolitre (hl) ve 

kilolitre (kl). 

Litrenin Askatları: 

desilitre (dl), 

Sıvı ölçüsü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bir sıvı ölçüsü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken 10’a bölünür.


Sıvı Ölçü Birimleri:

Gaz, benzin, süt ve su gibi akıcı maddeler, litre ile ölçülür. Sıvı ölçüsünün temel birimi “litre” dir ve “lt” ile gösterilir.

1 litre sıvının hacmi 1 dm3 tür.

1 litre; 

• 0.001 metreküp (m³) 

• 1 desimetreküp (dm³) 

• 1000 santimetreküp (cm³)


Litrenin Katları Nelerdir?

Sıvı Ölçü Birimleri

Litrenin Üst Katları:

  • Kilolitre
  • Hektolitre
  • Dekalitre

Litrenin Alt Katları:

  • Desilitre
  • Santilitre
  • Mililitre
close button