Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar Nedir?

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar:

1) Ankara’nın Başkent Oluşu (27 Aralık 1919)

2) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

3) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

4) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

5) Yeni Türk Devletinde Anayasa Hareketleri
a) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar
b) 20 Ocak 1921 anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)
c) 20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa)

6) Çok Partili Rejim Denemeleri ve Sonuçları
a) TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkışı
b) Müdafa-I hukuk Grubu’nun kuruluşu ve bunun Halk fırkasına dönüşmesi
c) Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası
——i. Fırkanın kuruluşu
——ii. Şeyh Sait İsyanı ve fırkanın kapatılması
d) Atatürk’e süikast girişimi
e) Serbest Cumhuriyet Fırkası
f) Menemen Olayı

close button