Soyut Sanat Nedir? Soyut Sanat Özellikleri Nelerdir?

Soyut Sanat Nedir? Soyut Sanat Akımı Nedir? Soyut Sanat Özellikleri Nelerdir? Soyut Sanat Akımı Sanatçıları-Temsilcileri Kimlerdir?

Soyut Sanat Nedir? Soyut Sanat Akımı Nedir?

Soyut Sanat, gerçek dünyada ve doğada var olan nesneleri, varlıkları çizmek-betimlemek yerine renkleri ve biçimleri kullanarak, temsili olmayan ve kişiye bağlı olarak yapılan sanata soyut sanat denir.

Soyut Sanat Akımı, ya da diğer adıyla Soyut Ekspresyonizm (soyut ifadecilik), 1940’dan sonra Amerika’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan bir sanat akımıdır.

Soyut Sanat Akımı (Soyut ifadecilik)Abstre ya da nonfigüratif(figürsüz) diye de adlandırılan ve doğa görüntülerine bağlı olmayan bir sanat akımıdır.

Soyut Sanat Akımının Uygulama alanı sadece resim sanatı içinde kalmamış; biçim ve renklere sonsuz bir serbestlik tanıması nedeniyle heykeltıraşlık, mimarlık, süsleme, dekor ve kostüm gibi sanatları da etkisi altında bırakmıştır. Günlük hayatta kullandığımız eşyaların biçim ve renkleri bile soyut sanatın etkisi altında kalmıştır.


Soyut Sanat (Soyut Resmin) Özellikleri:

Soyut Sanat (Soyut Resim) Özellikleri:


– Soyut resimde sanatçının amacı, çizgi ve renkleri düzenli bir biçimde yüzey üzerine yerleştirerek duygusal kompozisyonlar elde etmektir.

– Soyut sanat doğayı ortadan kaldırmaz, sadece başka türlü anlatır. Soyut resimde saf kompozisyon ve renk elemanlarından yararlanılmaktadır.

– İzlenimciler resim yaparken doğaya bakarlardı, soyut resim yapan sanatçı ise kendi içine bakmaktadır. Soyut resim sanatı, sanatın ta kendisi ve hiçbir zaman tükenmeyecek olandır. Soyut resim; her şeyi söyleyebilme özgürlüğüdür, her şeyi yeniden yaratma özgürlüğüdür, yalnız kendinin olan bir sitil yaratabilme özgürlüğüdür.


Soyut Sanat Akımının Temsilcileri:

Soyut Sanat Akımının Temsilcileri:

– Wassily Kandinsky,

– Piet Mondrian,

– Robert Delaunay,

– Kazimir Maleviç,

– Jean Arp,

– Wols,

– Jackson Pollock,

– Nicolas de Stael,

– Mark Rothko,

– Hans Hartung,

– Antoni Tapies.

close button