Su Arıtma Cihazı Nedir? Su Arıtma Cihazı Nasıl Çalışır? Su Arıtma Cihazı Fiyatları (2021)

Su yaşam için gereklidir. İnsanlar onsuz yaşayamaz. Her gün farklı faaliyetler yürütmek için kullanıyoruz. Ancak kullandığımız suyun çoğu temiz tüketim ve kullanım açısından güvenli değildir. Bu, kaliteli su sağlamak için arıtma tekniklerini gerektirir. Esas olarak, kirli ve güvenli olmayan su içmek sağlığımıza zararlıdır.

Su arıtma cihazı fiyatları 2021; 400 TL ile 15.000 TL arasında değişiklik gösterir. Bunun en önemli nedeni su arıtma cihazı marka ve içindeki filtrelerdir.

Su, vücudun işleyişi için gerekli olan birçok mineral ve kimyasal içerir. Ancak bu kimyasalların ve minerallerin aşırı tüketimi vücudumuzda pek çok komplikasyon ve hastalığa neden olabilir. Su arıtıcıları vücuda zarar verebilecek tüm vitaminleri, mikropları, parçacıkları ve mineralleri filtreler ve temizler. Pek çok üretici, bu etkide etkili olan temizleyiciler sağlar.

Satın alırken su arıtma cihazı yorum 2021 olarak kontrol etmelisiniz. Böylece sizde uygun fiyatlarla su aritma cihazi satın al mış olursunuz.

Su Arıtma Cihazı

Su Arıtma Cihazı Nedir?

Su arıtma cihazı, sudan kirleticileri, gazları, askıda katı maddeleri ve istenmeyen kimyasalları gidermek için kullanılan bir cihazdır. Öncelikli hedefleri, suyu kullanım için yeterince elverişli hale getirmektir.

Su dezenfeksiyonu, filtreleme ve saflaştırma genellikle eşanlamlı olarak kullanılır ancak bunlar aynı değildir. Su arıtma, su dezenfeksiyonunu ve filtrelemeyi kapsar. Bir filtre yalnızca bir filtre tarafından tespit edilebilen parçacıkları kaldırabilirken, bir su arıtma cihazı 2021, bir filtrenin başka türlü bulamayacağı tüm bakteri ve virüsleri tanımlayabilir ve temizleyebilir. Dezenfeksiyon, saflaştırma sürecine dahildir. Su dezenfeksiyonu genellikle insan tüketimi için kullanılan su için kullanılırken, su arıtma kimyasal, endüstriyel ve farmakolojik uygulamalar için kullanılabilir.

Ayrıca, bir su filtresinin ve bir arıtıcının mekanizmaları arasında benzerlikler vardır. Kirlenmiş su önce emilir, ardından temiz su dağıtılmadan önce filtre edilir.

Kaliteli su, iletkenlik, mikroorganizma konsantrasyonu ve özdirenç gibi bazı parametrelere bağlıdır. Suyun kalitesini belirlemek için tek başına görsel inceleme kullanılamaz.

Su arıtma cihazı markaları 2021 yılında da gittikçe çeşitlenmektedir. Pek çok marka ve modelde su arıtma cihazı tavsiye edebiliriz.

Suyun arıtılmasında yer alan süreçler

Su arıtma cihazları, kullanım için temiz ve güvenli su üretmek için bazı yöntemler kullanır. Aşağıda listelenen tüm yöntemlerin tümü bir su arıtma cihazı tarafından kullanılamaz. Farklı üreticiler, farklı işlemler kullanan farklı temizleyiciler sağlar. Su arıtma ile ilgili geleneksel işlemlerden bazıları şunlardır:

Pompalama ve Depolama: Su arıtma cihazlarının gerçekleştirdiği ilk işlem suyun pompalanması ve depolanmasıdır. Bu pompalama ve tasarruf işlemi, gerçek saflaştırma işlemi başlamadan önce tüm katı partiküllerin yerleşebilmesi için gereklidir. Bazı durumlarda, su arıtıcılar, parçacıklar çökelirken mikroorganizmaların büyümesini durdurmak için suyu klorlar.

Filtreleme: Pompalama ve depolama aşamasından gelen su çökeltildikten sonra filtre edilir. Filtrasyon, her su arıtma cihazının suyu dağıtmadan önce gerçekleştirdiği bir işlemdir. Filtrasyon, partikülleri bir filtre kullanarak sudan çıkarma işlemidir.

Damıtma: Parçacıklar filtrelendikten sonra, su genellikle su buharı üretmek için kaynatılır. Bu aynı zamanda yararlı bir işlemdir, ancak yine de kaynama noktaları suyunkine yakın olan bazı kirletici maddeleri tespit etmez.

Klorlama: En yaygın su arıtma işlemi suya klor eklenmesidir. Klor, su ile karıştığında hidroklorik asit olarak bilinen bir bileşik oluşturur. Bu asit daha sonra suda bulunan mikroorganizmaları öldürmek için kullanılır.

Dezenfeksiyon işlemi olarak klorlama, özellikle içme amaçlı ise su üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir – asidik içerik artar ve bu da vücudun asit bileşimini etkileyebilir.

Diğer amaçlar için, asit suyun asitliğini arttırarak onu bu amaçlar için uygunsuz hale getirir. Bu nedenle klor kullanılacaksa az miktarlarda kullanılır.

Florlama: İçilecek suyun insan vücuduna uygun olması gerekir. İçme suyu ile ilk karşılaşılan organ ağızdır. Bu su aynı zamanda dişler için de ideal olmalıdır. Flor, dezenfeksiyon sürecinde önemli bir bileşiktir ve diş çürümesini önlemek için kullanılır.

Su arıtma cihazlarında kullanılan filtre çeşitleri

Filtreleme, su arıtmada ihmal edilmemesi gereken hayati bir süreçtir ve her su arıtma cihazı, işleminde bir miktar filtre kullanmalıdır. Farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçları olduğundan, kullanılan farklı filtre türleri vardır. Kullanılan yaygın türler arasında;

Aktif Karbon Filtre: Karbon gözenekli bir elementtir ve kirletici ve kirletici maddeleri emmek için kullanılır. Aktif karbon filtre karbondan yapılmıştır. Tıpkı bir mıknatıs gibi klor, organik bileşikler, amonyak ve azotu çeker. Bakterileri tespit etmek ve öldürmek için genellikle aktif bir gümüş astar eşlik eder.

Ters Ozmoz filtreleri: Osmoz, malzemelerin yarı geçirgen bir membrandan seçici olarak emilmesidir. Ters ozmoz filtresi, kirletici maddelerin sudan çıkarılmasına seçici olarak izin vererek ozmotik sürecin tersine davranır. Ters ozmoz filtreli su arıtma cihazlarının tadı daha iyidir, ancak güvenlik garanti edilemez.

Bir dezavantajı, ters osmoz filtresi kullanan su arıtma cihazlarının bakımının oldukça zor olmasıdır. Seçici ayırma için kullanılan zar da zamanla daha az etkili hale gelebilir.

Biosand filtre: Su arıtma işleminde kullanılan diğer bir filtre türü biosand filtredir. Mikroorganizmaları sudan uzaklaştırmak için kullanılan çakıl ve kumlu kaptır. Bakteriyel organizmalar biyo-tabakayı (kumun ilk tabakası) işgal eder. Bu katmandaki bazı mikroplar daha sonra patojenleri öldürür.

Bu filtrenin önemli bir avantajı, bir partideki büyük hacimli suyu filtrelemek için kullanılabilmesidir. Biyo kum filtresini etkileyen bir dezavantaj, kimyasalları çıkaramamasıdır. Karşılaşılan bir diğer zorluk, bu tür filtre kullanan su arıtıcılarının bakımının zor olmasıdır.

Ultraviyole Filtre (UV) filtresi: Günümüzde çoğu su arıtıcının kullandığı geleneksel bir filtre ultraviyole filtredir. UV ışığı düşük seviyede radyasyona sahiptir. DNA ve RNA hücrelerindeki mikroorganizmaları ve bakterileri öldürmek için sudan geçirilir. Bu filtre türü, pestisitlerden ve patojenlerden kurtulmanın çok etkili bir yoludur. Ancak sudaki tadı, kokuyu ve hatta kimyasalları yok etmek için kullanılamazlar.

İyon Değiştirici Reçineli Filtreler: Bu tip filtrelerde su, mineralleri absorbe eden ve işlemdeki suyu yumuşatan reçinelerden geçirilir. Günlük olarak az miktarda suyu filtrelemek için kullanılabilirler ancak herhangi bir katı partikül tespit etmezler.

Seramik filtreler: Bunlar kilden yapılır ve bakterileri küçük gözeneklerden filtrelemek için kullanılır. Sudan klorun uzaklaştırılmasında çok faydalıdır.

Bir su arıtma cihazının bakımı nasıl yapılır?

Bir arıtıcının uzun bir süre dayanması için yeterli şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Bir su arıtma cihazının bakımı, yalnızca filtreye değil, içindeki tüm bileşenlere dikkat etmek anlamına gelir. Bir su arıtma cihazının bakımı için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

Kaplaması ve borularda düzenli kontroller: Bir su arıtma cihazının ömrü boyunca dayanıklı ve etkili olması için rutin testler yapılmalıdır. Gözeneklerin boyutu, suda büyük parçacıkların kalmaması için incelenmelidir. Ayrıca, suyun pompalanması ve boşaltılması için kullanılan borular sızıntılara karşı sık sık kontrol edilmelidir.

Bir seferde doğru kapasiteyi kullanmak: Her su arıtma cihazının bir seferde alabileceği su kapasitesi vardır. Bir seferde çok fazla su ile aşırı doldurulması, suyun kötü arıtılmasına ve gözeneklerin boyutunun genişlemesine yol açar. Bu nedenle, her su arıtma cihazında bulunan su kapasitesi takip edilmelidir.

Su arıtma cihazının uygun şekilde depolanması: Su arıtma cihazlarının içlerinde bazı hassas parçalar bulunur. Bazı filtrelerin satın alınması maliyetlidir. Bir temizleyicinin uzun süre dayanmasını sağlamak için, her kullanımdan önce ve sonra uygun şekilde saklandığından emin olun.

Su arıtma cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Her su arıtma cihazı her amaca hizmet edemez. Bu yüzden ihtiyaçlarınıza uygun bir arıtıcı seçmeniz gerekiyor. En iyi su arıtma cihazı 2021 seçiminizi etkileyecek birçok parametre vardır ve bunlardan bazıları şunları içerir:

1. Maliyet

Su arıtma cihazlarının maliyeti, seçim sürecinde önemlidir. Genellikle daha pahalı olanları daha ucuz olanlardan daha iyidir. Ancak bu sizi cesaretlendirmemelidir. Bir arıtıcının ihtiyacınıza cevap verdiğini hissediyorsanız ve aşırı pahalı değilse, o zaman bunun için gitmelisiniz.

2. Filtre türü

Yukarıda tartışıldığı gibi, suyun saflaştırılmasında farklı filtreler kullanılabilir. Bazıları patojenler için ve diğerleri kimyasallar için daha etkilidir. Gerçekleştirmek istediğiniz arıtma için hangi filtrenin en etkili olacağına karar vermek size kalmıştır. En iyi filtreler genellikle daha pahalıdır.

3. Su arıtma cihazının kapasitesi

Saflaştırmanın geniş çapta mı yoksa sadece içmek için mi kullanılacağını belirlemek gerekir. Su arıtıcıları farklı kapasitelerde gelir ve seçiminiz satın aldığınız türü etkilemelidir.

Su arıtma cihazları, temiz, güvenli ve saf su elde etmek için gerekli ürünlerdir. Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınıza göre sizin için ideal modeli seçebilir. Herhangi bir karışıklık olmadan kullanımınız için de kurabiliriz. Bugün bize ulaşın!

close button