Su Döngüsü Nedir? Su Döngüsü Nasıl Olur?

Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü, Yeryüzünde bulunan sular, Güneş’in etkisiyle buharlaşır, yükselir ve bulutları oluşturur. Bulutlarda bulunan su damlacıkları zamanşa havanın sıcaklığına göre yeryüzüne yağmur, kar ya da dolu olarak tekrar yeryüzüne iner.

Su döngüsü; Suyun hal yani durum değiştirerek yeryüzü ile atmosfer arasındaki dolanımına su döngüsü denir.

Yeryüzündeki bulunan su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller ve yer altı suları oluşturur. Dünya’da bulunan su hareket eder, biçim değiştirir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz ve buna su döngüsü denir.


Su Döngüsü Nasıl Olur?

Güneşin etkisiyle Yeryüzünden buharlaşan su, belli bir zaman sonra yağışlarla geri döner. Bu sayede doğadaki su dengesi korunmuş olur. Toprağa karışan suların bir kısmı yer altı sularına karışır.

Suyun buharlaşması ve yağışlarla geri dönmesi mevsimlere göre değişiklik gösterir. Yaz mevsimlerinde buharlaşma fazla olduğu için yüzey sularındaki su miktarı azalır.Bahar mevsiminde ise karların erimesi ve yağmurların çok yağmasıyla akarsular ve akarsuların döküldüğü deniz ve göllerin su seviyeleri yükselir.

Su döngüsünün gerçekleşmesini sağlayan temel enerji Güneş’ten gelir. Su döngüsünün gerçekleşmesi için buharlaşmanın olması gerekir.

Güneş, yeryüzündeki suyu buharlaştırarak su döngüsünün devamını sağlar.

Su Döngüsü Nedir nasıl oluşur
close button