Sultan Alp Arslan Kimdir? Alp Arslan’ın Eserleri Nelerdir?

Sultan Alp Arslan Kimdir?

Sultan Alparslan, Selçuklu Hükümdarlarından en ünlüsü ve 1071 Malazgirt Savaşı‘nı kazanarak Anadolu kapılarını Türklere açan Sultan’dır.

Sultan Alp Arslan Kimdir

Sultan Alp Arslan, 1033 yılında doğmuştur ve asl adı Muhammed bin Davut Çağrı‘dır. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından olan “Horasan Valisi Çağrı Beyin oğlu” ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in yeğenidir.

Alp Arslan, amcası Tuğrul Bey 1063 yılında vefat edince ikinci Selçuklu Sultanı olarak tahta çıkmıştır. Sultan Alp Arslan, tahta çıkınca saltanatına ve kendisine karşı çıkan büyük amcası İnanç Yabgu ve akrabası Kutalmış ile savaştı ve ülkesindeki isyanları bastırdı.

İlk olarak Gürcistan ve Doğu Anadolu seferlerine çıkmıtır. Şavşat, Oltu, Kars ve Ani kalelerini ele geçirdi. Ermeni krallığını hakimiyeti altına aldı.1064 yışında oğlu Melikşah ve Nizamülmülk komutasındaki kuvvetler, Van ve etrafındaki yerleri ele geçirdiler.

Mekke Şerifi Muhammed b. Ebî Hâşim 1070 yılında Alp Arslan’ın huzuruna çıkarak, Mekke’de hutbenin Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okunduğunu bildirdi.

26 Ağustos Cuma sabahı çadırından çıkan Alp Arslan Malazgirt’le Ahlat arasındaki Malazgirt ovasında, kendi ordugahının 7–8 km uzağında, ovaya yayılmış durumdaki düşman birliklerini gördü. Savaşı önlemek için imparatora elçiler göndererek Sultan barış teklifinde bulundu. İmparator, Sultanın bu önerisini ordusunun büyüklüğü karşısında bir korkaklık olarak yorumladı ve teklifi reddetti. Gelen elçileri soydaşlarını Hristiyan topluluğuna geçmelerine ikna etmek üzere ellerine birer haç tutuşturarak geri yolladı.

Sultan Alp Arslanın ordusu yaklaşık 30.000 kişiden oluşuyordu. Ancak Bizans ordusu yaklaşık 75.000 kişiydi.

Düşman ordusunun kendi ordusundan daha büyük olduğunu gören Sultan Alp Arslan savaştan sağ çıkma ihtimalinin düşük olduğunu sezdi. Askerlerinin de hasımlarının sayı fazlalığı karşısında tedirginliğe düştüğünü fark eden Sultan bir Türk-İslam adeti olarak kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydi. Atının da kuyruğunu bağlattı. Yanındakilere Şehit olduğu takdirde vurulduğu yere gömülmesini vasiyet etti

Komutanlarının savaş alanından kaçmayacağını anlayan askerlerin morali arttı. Askerlerinin Cuma namazına İmamlık eden Sultan atına binip ordusunun önüne çıkıp moral yükseltici ve maneviyat artırıcı kısa ve etkili bir konuşma yaptı. Allah’ın Kur’an’da zafer vaat ettiği ayetleri okudu. Şehitlik ve Gazilik makamlarına erişileneceğini söyledi. Tamamı Müslüman olan ve büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Selçuklu ordusu savaş pozisyonuna geçti.

Sultan Alp Arslan26 Ağustos 1071 Cuma günü atından inip secdeye varır; “Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir. Bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret.” duası ile Malazgirt Savaşı‘na başlamıştır.

Sultan Alp Arslan’ın ordusu kuvvet azlığını giderecek müthiş bir savaş taktiğiyle Bizans ordusunu yenmeyi başarmıştır.

Tarihin en büyük zaferi ile Alp Arslan, Türk-İslam ve hatta dünya tarihinde neticeleri çok büyük olan bir dönüm noktasının kahramanı oldu. Onun, esir edilen imparatoru; “Allah iyikik düşünenelerin arzularını gerçekleştirir. Bu sebeple seni tahtına iade edeceğim.” diyerek serbest bırakmasını bütün müellifler hayranlıkla yazarlar.

Alp Arslan, esir aldığı bir kale komutanı tarafından 1072 yılında şehit edilmiştir. Bazı kaynaklara göre ise Alp Arslan’ın savaşta esir aldığı bir kişi yüzünden öldürüldüğü söylenmektedir.


Sultan Alp Arslan’ın Eserleri Nelerdir?

Sultan Alp Arslan’ın Eserleri ve Yaptıkları:

  • İmam-ı a’zam’ ın türbesini yaptırmıştır.
  • Harizm Camii yaptırmıştır.
  • Şadyah kalesini yaptırmıştır.
  • İlim adamlarını korumuştur.
  • Medreseler kurmuştur.
  • Malazgirt Savaşında Rum Diyojen’i, yenmiş Anadolu kapılarını Türklere açmıştır.
  • Nizamiye Medreseleri’nin kurulmasına katkıda bulunmuştur.
close button