Tarihte kurulmuş türk devletlerinin bilim, sanat, medeniyet ve kültür alanlarında insanlığa sağladıkları katkılar nelerdir?

Türkler kuruldukları ilk günden bu yana tüm dünya medeniyetlerini etkilemiştir. Bunların başında bilim,sanat,medeniyet,mimari ve kültür alanları gelmektedir. Türk Devletleri zamanında yetişmiş ünlü alim (bilgin) kişiler bıraktıkları eserlerle kendilerinden sonra gelen her nesli etkilemiştir. Türklerin sonradan İSLAM dinine geçmesi ve Kur’anla birlikte bilgilerin gelişmesi bütün medeniyetleri etkilemiştir. Peki Türklerin daha doğrusu Türk Devletlerinin insanlığa sağladıkları katkılar nelerdir?


1-) Türk Devletlerinin Bilim Alanındaki Katkıları:

Karahanlılar döneminde Türkistan’da bulunan Semerkant, Buhara, Kaşgar gibi şehirler öenmli bilim ve sanat merkezleri olmuştu. Büyük Selçuklu Devleti döneminde açılan Nizamül- Mülk medreseleri de İslam medeniyetinde büyük öneme sahiptir.

 • Atamoun parçalanacağını ve bu sayede ortaya çıkan enerjinin yok edici güçte olacağını Einstein ‘den yıllar önce söyleyen kişi Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir.
 • Dünyanın döndüğünü söyleyeb ilk kişi Galileo değil Biruni’dir.
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife “El-Muvafekat” adlı eserinde yeryüzünü bir top gibi yuvarlak kabul etmiştir.
 • Farabi ses olayını ilk kez Fiziki yönden açıklayan kişidir.
 • Ömer Hayyam cebirdeki binom formülünü bulan kişidir.
 • Ali Kuşçu ünlü bir astronomi bilginidir.
 • İbn-i Firnas Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı başaran kişidir.
 • Bunlara ek olarak; Farabi – Felsefe, Biruni – Matematik, İbn-i Sina – Tıp, Barani – Trigonometri,Uluğ Bey – Astronomi alanlarındaki ünlü Türk Bilginlerdir.

2-) Türk Devletlerinin Sanat Alanındaki Katkıları:

Türkler özellikle yerleşik hayata ve İSLAM devletine geçtikten sonra mimari, hat-tezhib alanlarında büyük eserler vermiştir. Türk-İslam Devletlerinde gelişen başlıca sanat dalları, çinicilik, minyatür, tezhip, ebru, süsleme, hat, oymacılık, kakmacılık ve mimaridir.

 • Türk Devletleri’nde mimariye çok büyük önem verilmiştir. Örneğin Selimiye Camii, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Topkapı Sarayı gibi..
 • Seviyesine bu yüzyılda bile ulaşılamayan bile bir mimar ; Mimar Sinan tam anlamıyla bir zanaat dahisidir .
 • Türklerin EBRU ya verdiği önem diğer medeniyetler tarafından da bilinir.
 • Türkler zanaatla ilgilenmiş ve el işçiliğinde oldukça ilerlemiştir.
 • Türkeler, İSLAM dinine geçtikten sonra Hat-Tezhip sanatını bulmuş. Hatta bu sanat padişahların gizli mesajlarında da görülmektedir.
 • Türkler ÇİNİCİLİĞE büyük önem vermiş ve inşaa ettikleri yapılarda süsleme aracı olarak kullanmışlardır.

3-) Türk Devletlerinin Medeniyet Alanındaki Katkıları:

 • Türkler kuruldukları ilk günden bu yana medeniyetin eşiği olan yerlere yerleşmiş ve büyük medeniyetler kurmuştur.
 • Halife Me’mun Bağdatta ilk daimi rasathaneyi kurmuştur.
 • Gök Türkler On iki hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır. Eski Türk takvimi, her biri bir hayvan adı ile anılan “12 yıllık” devre esasına dayanıyordu.
 • Piri Reis, bugün bile sadece uydularla görülebilen Dünya Haritasını bundan bin yıllar önce çizmiştir!
 • Mimar Sinan, mimari alandaki başarısıyla dünya medeniyetlerine önderlik etmiştir.
 • İbni Fazıl ilk matbaayı bulan kişidir.
 • Alim Musa Kardeşler ilk kez dünyanın etrafını ölçmüştür.
 • İbni Baytar ilk eczacılık kitabını yazan kişidir.
 • At ilk defa Türkler tarafından evcilleştirilmiş ve dünyada taşımacılık, ulaşım gibi alanlarda kullanılmıştır.

4-) Türk Devletlerinin Kültür Alanındaki Katkıları:

 • Türkçe, dünyanın 6. yaygın dili durumundadır ve söylenilenin aksine bilim ve edebiyat dilidir.
 • Ahmet Yesevî, Ali Şir Nevaî, Fuzulî, Nesimî, Nizamî, Mevlâna, Hacı Bektaş Velî, Yunus Emre, Hatayî, Nasrettin Hoca gibi isimler dünya edebiyatını etkilemişlerdir.
 • Türk tarihçilerinin araştırmaları dünya tarihine ışık tutmaktadır.
 • Türk resim, minyatür ve süslemecilik sanatı da Avrupalı sanatçıları etkilemiş (özellikle Barok resmini) ve dünya müzelerinde yerini almıştır.
 • Türk medrese ve vakıf sistemi, kütüphanecilik Avrupa’ya örnek olmuştur. Özellikle, medreselerde ilk defa öğrencilere burs verilmesi, medreselerin idarî ve malî özerkliğe kavuşması oldukça önemli gelişmelerdir.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TÜRKLER VE TÜRK DEVLETLERİ ASIRLAR BOYUNCA TÜM MEDENİYETLERİ ETKİLEMİŞ VE HALÂ DA ETKİLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.

close button