Tartışma Nedir? Tartışmanın Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Tartışma Nedir? Tartışmanın Özellikleri Nelerdir? Tartışma türleri nelerdir? Tartışma aşamaları nelerdir? Tartışma kuralları nelerdir?

Tartışma Nedir?

Tartışma, önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin görüşlerini açıklamak ve konuya farklı çözümler üretmek için yapılan konuşmalara denir.

Tartışma Konusu Nasıl Seçilmelidir?
Tartışma konus üzerinde konuşmaya ve araştırma yapmaya değer nitelikte olmalı, kanıtlanmış konular üzerinde ısrar edilmemelidir.


Tartışmanın Aşamaları Nelerdir?

1-) Tartışılıcak konu belirlenir.
2-) Tartışma, sorular ile yönlendirilir.
3-) Kullanılıcak araç-gereçler belirlenir.
4-) Tartışma yapılıcak fiziksel ortam hazırlanır.
5-) Tartışma sonunda bir değerlendirme yapılır ve sonuç bildirisi hazırlanır,gerekli görülürse dinleyicilerle paylaşılır.


Tartışmanın Özellikleri:

 1. Tartışmalarda dil göndergesel işlevde kullanılır.
 2. Tartışılan konuda savunulan düşüncenin bilimsel verilere dayanması, kanıtlanabilmesi gerekir. Bunun için kaynaklar incelenmeli, gerektiğinde notlar alınmalıdır.
 3. Tartışmayı yönetecek bir başkan bulunmalı; başkan, tartışmacılara sırayla ve yeteri kadar söz hakkı tanımalıdır.
 4. Tartışırken ön yargılı olunmamalıdır. Karşıt düşüncenin kanıtlarla diğer tezleri çürütmesi durumunda duygusal davranılmamalı, olgun davranılmalıdır.
 5. Konuşma sırasında, konuşmacının sözü kesilmemeli, konuşmacı saygıyla ve sabırla dinlenmelidir.
 6. Konu dışına çıkılmamalıdır.
 7. Savunulan düşüncede tutarlı olunmalıdır. Doğru anlaşılmak için, anlatım bozukluklarından kaçınılmalıdır.

Tartışma Kuralları Nelerdir?

 1. Tartışmada konu dışına çıkılmamalıdır.
 2. Önyargılı olunmamalıdır.
 3. Verilen zamana uyulmalıdır.
 4. Diğer konuşmacıların sözü kesilmemelidir.
 5. Hoşgörülü, nazik olmak, sabırlı davranmak gereklidir.
 6. Anlam tekrarına düşmemek gerekir.
 7. Kısır tartışmalardan kaçınmak gerekir.

Tartışmada Başkanın Görevleri:

 1. Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarının dinleyicilerce anlaşılmasını sağlamak.
 2. Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak.
 3. Tartışmanın konu dışına çıkmasını, gereksiz yere uzamasını, kişiselliğe dökülmesini, gergin bir durum almasını önlemek.
 4. Belirtilen yöntem gereğince ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak.
 5. Bir sözcü seçilmediği zaman gerekli kurula karşı raporun açıklanmasını, aydınlatılmasını, gerekirse savunmasını yapmak.

Başkan yerine göre tartışmaya katılır, soru sorar, söylenenlerin zaman zaman özetini yapar. Uzun konuşanlara, konunun dışına çıkanlara uyarılarda bulunur. Başkan kendi düşünce ve görüşlerini kabul ettirmeye çalışmamalı; tartışan grupların düşüncelerine önderlik etmeli ve en önemlisi kesinlikle tarafsız kalmasını sağlamalıdır.


Örnek Tartışma Konuları:

 1. Televizyon, sinemayı olumlu mu olumsuz mu etkilemiştir?
 2. Eğitim yoluyla savaşlar önlenebilir mi, önlenemez mi?
 3. Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi daha etkili olur?
 4. Kitaplıklardan yeterince yararlanabiliyor muyuz?
 5. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı nasıl verilebilir?
 6. Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?
 7. İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?
 8. Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı ?
 9. Toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?
 10. Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
 11. Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
 12. İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
  13.Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?

Tartışma Türleri:

1. Sempozyum 

Sempozyum Nedir?


2. Açık Oturum 

Açık Oturum Nedir?


3. Panel 

Panel Nedir?


4. Forum 

Forum Nedir?


5. Münazara 

Münazara Nedir?

close button