TBMM’nin oluşturduğu düzenli ordunun ilk başarısı hangisidir?

Düzenli ordunun ilk başarısı nedir?

TBMM’nin oluşturduğu düzenli ordunun ilk başarısı hangisidir?
TBMM tarafından kurulan düzenli ordunun ilk başarısı, Batı Cephesi’ndeki 1. İnönü Savaşı’dır.

Düzenli ordunun ilk başarısı nedir?
Düzenli ordunun kazandığı ilk başarı , Batı cephesinde kazanılan 1. İnönü Savaşıdır.


Düzenli ordunun ilk zaferi olan 1. İnönü Savaşı’nın önemi Nedir?

Düzenli ordunun ilk zaferi olan 1. İnönü Savaşı’nın önemi:

  • TBMM’nin kurmuş olduğu düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısıdır.
  • TBMM Hükümeti’nin moralinin ve otoritesinin artmasını sağlamıştır. Böylece devlet mekanizması işlemeye başlamış, vergilerin düzenli olarak alınması ve askere alma işlemleri düzen içine girmiştir.
  • İsmet Paşa, albaylıktan tuğgeneralliğe yükselmiştir.
  • Bu zafer, yeni Türk devletinin iç durumunu kuvvetlendirmiş ve dıştaki itibarını arttırmıştır. Bunun sonucunda; Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  • İtilaf Devletleri yeni durumu görüşmek üzere Londra Konferansı’nı düzenlemişler ve TBMM’yi konferansa davet etmişlerdir.
  • İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.(12 Mart 1921)

İtilaf devletlerin Yunanistan’a güveni azalmıştır.

  • Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma TBMM’nin müslüman bir ülke ile yaptığı ilk antlaşmadır.
  • Birinci İnönü Muharebesinden sonra Teşkilat-ı Esasiye (İlk Anayasa) ilan edilmiştir.
close button