TEMA’nın Açılımı Nedir? TEMA Vakfı Nedir?

Türkiye’de çevre ve doğa alanında faaliyet gösteren pek çok örgüt ve kuruluş vardır. Tema Vakfı’da bunlardan biridir.

TEMA Vakfı’nın Açılımı Nedir?

TEMA’nın açılımı Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’dır.

TEMA’nın ingilizce açılımı ise; The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, For Reforestation and the Protection of Natural Habitats olarak isimlendirebiliriz.

Tema vakfı, 11 Eylül 1992 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’de toprak kaybına neden olan erozyonla mücadele, aynı zamanda ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması konusu temel amaçlarının başında gelmektedir.


TEMA Vakfı Nedir?

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı, 11 eylül 1992 tarihinde Hayrettin KARACA ve Nihat GÖKYİĞİT tarafından kurulmuştur.

Tema vakfının amacı; önemli bir kaynak olan toprağı verimli kullanmak, ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve toprağın değerini insanlara anlatmaktır. Kişiler isterlerse tema vakfına maddi ve manevi olarak destekte bulunabilir ve Tema Vakfı’nın faaliyetlerine katılabilirler. Türkiye çapında pek çok alanda ağaç fidanı dikimine öncülük etmiş ve başarılı sonuçlara ulaşmıl olan Tema Vakfı; faaliyetlerine günümüzde de ara vermeden devam etmektedir.


TEMA Vakfı’nın Amaçları:

Tema Vakfı’nın bazı temel amaçları vardır. Bunlar:

  • Ülke topraklarımızı tehdit eden, toprağın verimini kaybetmesine neden olan erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
  • Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
  • Kendiliğinden yetişen ve var olan mevcut doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
  • Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,
  • Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.
close button