Teoloji nedir? Hıristiyan ve İslam teolojisinin alt dalları nelerdir?

Teoloji nedir?

Teoloji ya da Tanrıbilim, sözcük anlamı olarak tanrıbilimi demektir. Din bilimi anlamında da kullanılır.
Günümüzde sıklıkla, dini konular ile ilgilenen bilim anlamında kullanılmaktadır. 
Teoloji ile ilgilenen kişilere teolog, dinbilimci veya tanrıbilimci denir. İlâhiyat konusunda uzmanlaşanlar ise ilâhiyatçı olarak adlandırılmaktadır.
Din bilimleri şu beş başlık altında incelenir:

  • Karşılaştırmalı din / Dini araştırmalar – Comparative religion / Religious studies
  • Din felsefesi – Philosophy of Religion
  • Din psikolojisi – Psychology of Religion
  • Din sosyolojisi – Sociology of Religion
  • Dinler tarihi – History of Religions

Teolojinin  Dalları Nelerdir?

İslam Teolojisinin ve Hıristiyan Teolojisinin kendine ait alt dalları vardır.

İslam Teolojisi’nin Alt Dalları:

Tefsir: Kur’an’ın izah etmesi ve izah etmesine ait usûl bilgisi. 
Kıraat: Kur’an’ın farklı okunuş biçimlerini ve bu okunuş farklılıklarından meydana gelen farklı mana ve yorumlarla ilgilenen bilim dalıdır. 
Hadis: İslam dini peygamberi efendimiz Muhammed’in söz ve davranışlarını araştırır. 
Fıkıh: İslam hukuku ve kulluk görev konusunda konuları inceler. 
Kelâm: İslam itikadını akli, felsefi yollarla izaha çalışır, inanç ile alakalı konuları inceler. 
Tasavvuf: İslamiyet’in mistik istikametidir; kişileri içsel istikametten geliştirecek unsurlar ile ilgilenir.

Hıristiyan Teolojisinin Alt Dalları:

Angelology: Melek bilimi. 
Bibliology: Vahyin tabiatı ve vasıtaları. Hermenötik: Mukaddes metnin yorumu.

Christology: İsa Mesih, Mesih’in tabiatı, Mesih’teki ilahi ve beşerilik arası ilişki. 
Misyoloji: İncil iletisinin dağılmasının yolları, metodolojisi. Soteryoloji: Kurtuluşun yolları ve araçları. 
Patroloji: İlk dönem Kilise Babalarını inceler.

close button