Tevhid-i Tedrisat kanunu nedir? Öğretim Birliği Yasası Nedir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türkiye Büyük Ulus Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Yasa Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim müesseselerinin Maarif Vekaleti’ne (Ulusal Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimin temel yasası kabul edilmiş ve daha sonra çıkarılan yasalara asal teşkil etmiştir .


Tevhidi tedrisat kanunu nedir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1982 anayasasında 174. maddeyle savunma altına alınmış “inkılap yasalarından” bir tanesidir. Türkiye’de eğitim alanında reform yapabilmek; millilik, laiklik, çağdaşlık asallarını uygulayabilmek için eğitim müesseselerinin birleştirilmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle hazırlanan yasa; ülkenin eğitim işlerinde çokbaşlılığın kaldırılmasını sağladı.

Halifeliğin kaldırılması’na konusunda yasa ve “Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması ile ilgili yasa” ile aynı gün çıkarıldı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabülü, dergah ve zaviyelerin kapatılması; dinsel olduğu düşünülen Arap harflerinin kaldırılıp Harf Devrimi’nin yapılması gibi diğer bir takım Atatürk devrimlerinin gerçekleşmesi için de altyapıyı oluşturmuştur.


Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü:

Tevhid-i Tedrisat kanunu, TBMM tarafından 3 Mart 1924’te kabul edilmiştir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Amacı ve Sonuçları:

  • Ülkedeki bütün medrese ve okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.
  • Ders programlarının, Bakanlık tarafından hazırlanması ve okulların denetim altına alınmasına karar verildi.
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabulü ile eğitim ve öğretimde yapılan değişiklikler;
  • Devlet ülkedeki eğitimin tamamına müdahale etmeye başladı.
  • Milli Eğitim Bakanlığı tüm eğitim ve öğretim işlerinden sorumlu tek makam haline geldi.
  • Eğitimin dini esaslara göre verilmesi bir yana bırakılarak, laik ve çağdaş bir eğitim hedeflendi. Türk kültürünü ve bilincini geliştirici bir eğitim anlayışı ile milli bir toplum yaratma hedeflendi.
  • 1926-1927 yıllarında yapılan çalışmalarla, kız ve erkeklerin ayrı ayrı okutulmasına son verilerek karma bir eğitime geçildi.
  • 2 Mart 1926’da Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun çıkartıldı.
tevhidi tedrisat kanunu, tevhidi tedrisat kanunu nedir
close button