Tezli Roman Nedir? 

Tezli Roman, genellikle siyasal ya da toplumsal bir sorunu kendine konu edinen ve bu konuyu bir teze bağlayarak işleyen roman türüne tezli roman denir.

Tezli romanlarda yazar, tarafı olduğu bir görüşü savunur ve bu görüşünün doğruluğunu kanıtlamaya çalışır. 

Mesela, Hüseyin Rahmi‘nin Naturalizm akımı doğrultusunda yazdığı “Ben Deli Miyim” adlı eseri bir tezli roman örneği sayılabilir.


İlk tezli roman hangisidir?

Türk Edebiyatı’nda İlk Tezli Roman Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı eseridir.

İlk Tezli Roman Nabizade Nazım Zehra