Toplumda paylaşma ve yardımlaşmaya önem verilmediğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

Toplumda paylaşma ve yardımlaşmaya önem verilmediğinde ortaya çıkacak sorunlar:

  • Bir toplumda yardımlaşma ve paylaşma olmadığında, toplumun yoksul ve ihtiyaç sahibi kesimleri zor duruma düşer.
  • Toplumdaki bireylerin birbirlerine olan bakışları olumsuzlaşır.
  • Toplum içindeki huzur, birlik ve beraberlik kaybolur.
  • Varlıklı kişiler yardımlaşma duygusunu tadmadıkları için onlarda iç huzuru yakalayamazlar.
  • Toplumsal olaylar yaşanır.
  • Toplumda paylaşma ve yardımlaşmaya önem verilmezse o toplumun ve milletin gelişmesi oldukça zordur.
close button