Toplumsal Dayanışma Nedir? Toplumda dayanışma olmasaydı neler olurdu?

Toplumsal Dayanışma Nedir?

Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık anlamamız gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak hareketlerden birisi dayanışmadır.


Toplumda dayanışma olmasaydı neler olurdu?

Dayanışmanın olmadığı yerlerdeki en büyük sorun yok olma tehlikesidir dayanışma çağımızın en büyük ihtiyacı olmakla birlikte en büyük eksikliğidir. Dayanışmanın olmaması insan tarihini bitirmekte ve bizi bir felakete sürüklemektedir. Dayanışma güçlü ve güçsüzlerin eşit olması iyi ve güzel bir hayat ve parlak bir gelecek getirir.ve bunlar insanın aklına ister istemez yeni ve çok güçlü bir soru getirir.

Dayanışma olmasaydı insan hayatında ne gibi eksiklikler olurdu? Dayanışma olmasaydı insan var olur muydu? Bu sorunun cevabı günümüzde bu durum felaket olarak söylenir. Dayanışma bir insanı oluşturan en baş manevi kavramdır. Dayanışma bir insanı kökten değiştirebilir.

Günümüz insan oğlunda bu pek görülmese de hala var olmaktadır dayanışma bir güç gösterisidir dayanışma insan oğlunu güçlü kılar bunun sebebi hayattan aldığızevkdir bu insana onu kollayanlar insanlar olduğunu gösterir.

close button