Toplumsal Yasa Nedir? Toplumsal Yasalara Örnekler

İnsanlar sosyal gruplar yani bir topluluk halinde yaşayan canlılardır. Bu toplulukların uyması gereken kurallara ise toplumsal yasa denmektedir.

Toplumsal Yasa Nedir?

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bu yüzden de insan toplum halinde yaşar. Toplumsal yasalar; kısaca bir toplumu ilgilendiren yasalara denir. Bir toplumdaki bireyler bu yasalara uyarsa o toplumda var olan sorunlar azalacaktır.

Kuran-ı Kerim’de anlatılan kıssa ve olaylar toplumsal yasalar ve bu yasaların uyulması gerektiği konusunda bize bilgi vermektedir.

Toplumsal yasaların özellikleri nelerdir?

Toplumsal yasalar, sosyal bilimlerin alanına girmektedir. Bu yasalar insanlar tarafından oluşturulur. Aralarında neden sonuç ilişkisi vardır ve evrenseldir. Toplumsal yasalar da Allah’ın çizdiği bir kaderdir.

Toplumsal Yasalara Örnekler

  • Hırsızlık ve suçun fazla olduğu bir yerde güven ortamı bulunmaz. Bu yüzden o yerde insanların toplumsal yasalara uyması gerekir.
  • Toplumsal yasaların uygulanmadığı bir yerde gelir dağılımı eşit olmaz ve fakir insanların sayısı artar.

Kuran-ı Kerim’de Toplumsal Yasalar

  • “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” – Fâtır suresi, 44. ayet
  • “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler.” – A’râf Suresi 34. Ayet
  • “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir).” – Enfâl Suresi 25. Ayet
close button