Töre Nedir?

Töre Nedir? Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kurallarının bütününün adı nedir? Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kuralları nelerdir?

TÖRE NEDİR?

Töre, Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kurallarına “TÖRE” adı verilir.

Töre, Bir toplumdaki gelenek (örf), görenek (âdet) ve ahlâk kurallarının bütününe verilen isimdir.

Töre, bir toplum tarafından ortak olarak kabul edilmiş, benimsemiş gelenek ve göreneklerin, değerlerin, alışkanlıkların, ahlâk kurallarının tümünü ifade eder.

Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kurallarının bütününe “TÖRE” denir.

Orhun kitabelerinde töresiz bir devlet veya topluluk olamayacağı belirtilmiştir.
Bundan hareketle eski Türklerde kanunsuz veya hükümdarın şahsi iradesine bağlı bir yönetim şekli olmamıştır.

Dolayısıyla Türklerde kağanlar emirlerini, kadılar(hakimler) kararlarını töreye göre vermişlerdir. Yani halk doğrudan doğruya törenin himayesindedir.

Bozkırlarda fiilen yaşanan hayatın zamanla hukuki-sosyal değer kazanmış davranışlarını ihtiva eden ve genellikle kanun mânâsına alınan töre (törü) , eski Türk sosyal hayatını düzenleyen mecburî normlar bütünüdür. Bu bütün, yani kanunlar, millîdir.


Yazılı Olmayan Hukuk Nedir?

Yazılı Olmayan Hukuk; toplum içinde zamanla kendiliğinden oluşan kurallardan meydana gelen hukuka Yazılı Olmayan Hukuk denir.

Yazılı Olmayan Hukukun diğer adıörf ve adet hukuku da denir.

Gelenek (örf ve adet) hukuku yazılı değildir. Toplum tarafından benimsenmiştir ve toplumu oluşturan bireylerin vicdanında yaşar.

Toplum bireyleri arasında sosyal bir davranış kuralı olarak benimsenen bir geleneğin, hukuk kuralı haline gelebilmesi için üç koşulun bir araya gelmesi gerekir:

  • Süreklilik,
  • Genel inanç,
  • Maddi devlet yaptırımı.
close button