Tragedya Nedir? Tragedyanın Bölümleri Nelerdir?

Tragdya Nedir?

Tragedya, Ciddi ve hüzün verici karakterlerden kurulu ve sonu kötü biten bir dramatik yapıttır. 
TRAGEDYA (Trajedi, Ağlatı): İlk örnekleri eski Yunan edebiyatında (MÖ. 6.yy) görülen tragedya, seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan ve kendine özgü katı kuralları olan bir oyun türüdür. 
Tragedya, eski Yunan ve Latin edebiyatlarının taklit edildiği ve Klasisizm’in etkili olduğu 17. yüzyılda, özellikle Fransa’da yeniden canlanmış ve 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür.


Tragedyanın Bölümleri:

Tragedyanın Bölümleri:Yunan tragedyasının yapısı konuşmalı ve şarkılı bölümlerle kuruludur. 
Konuşmalı bölümler üçe ayrılır:
1. Progolos: Progolos(Tragedyanın başlangıcı): 
Koronun ortaya çıkmasından önce söylenen bölümdü. Oyun üzerine bazı açıklamaların yapıldığı yerdi. Bu bölüm yalnız bir kişi tarafından seyirciye doğru söylenirdi. Bir çeşit anlatıcının bölümüdür. Bu başlangıç bitince koro oyun alanına girer ve oyun bitinceye kadar kalırdı.
2. Epeisodion:Epeisodion’lar Bunlar koronun şarkıları arasındaki bölümlerdi. MÖ 5. yüzyıldan itibaren her oyunda üç Epeisodion’un olması bir kural durumuna geldi.
3. Eksodos: Eksodos (tragedyanın bitişi) İlk dönemlerde koronun dışarı çıkması sırasında söylenen lirik bir şarkıydı.


Tragedyanın Özellikleri:

Tragedyanın Özellikleri:
• Konular tarihten ya da mitolojiden alınır. Homeros destanları, Yunan ve Latin mitolojileri, Roma tarihi… tragedyaların başlıca kaynaklarıdır. 
• Kahramanlar yüksek tabakadan (krallar, kraliçeler, soylular) ve doğaüstü varlıklardan (tanrılar, tanrıçalar) seçilir.
• Tragedya baştan sona ciddi bir hava içinde geçer.
• Erdeme ve ahlâka değer verilir. Sözgelimi oyunda bir kral, hiçbir zaman kötü özellikleriyle tanıtılamaz. 
• Tragedyalar kesintisiz oynanır; perde yoktur. Eser birbiri ardından sürüp gelen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. 
• Tragedyalarda genellikle beş bölüm vardır. Bu bölümler manzum olarak yazılmıştır. 
• Koro, eski Yunan tiyatrosunun temel öğesidir. Koro, bir kentin ihtiyarları ya da kadınlarından oluşur; halkı temsil eder. Koro, eyleme karışmaz; olup bitenlere seyirci kalır. 
• Tragedyalar “üçbirlik kuralı”na uygun yazılır. Bu kurala göre tek bir ana olay, şahne değişmeksizin en çok 24 saat içinde anlatılmalıdır. 
• Tragedyalarda vurma, yaralama, öldürme… gibi olaylara seyircinin gözü önünde yer verilmez; bunlar dışarıda gerçekleşir, sahneye haberi ulaştırılır. 
• Eserde yüksek ve ağırbaşlı bir dil kullanılır; kaba saba sözlere yer verilmez.


Önemli Tragedya Sanatçıları:

– Aiskhyleos (MÖ. 525 – 456) Eski Yunan Edebiyatı, 
– Sophokles (MÖ.495 – 406) Eski Yunan Edebiyatı,
– Euripides (MÖ. 480 – 406) Eski Yunan Edebiyatı,
– Racine (1639-1699), Corneille (1606 -1684)} 17- W- Fransız Edebiyatı

close button