Türk Devletlerindeki Uygulamalar Demokrasinin Hangi İlkeleri ile Benzerlik Göstermektedir?

Türk devletleri tarih boyunca kadim coğrafyalar üzerinde kurulan en köklü devletler olarak tarihe geçmiştir. Demirin işlenmesi, atın evcilleştirilmesi ve dini inançların yoğun olarak yaşanması Türklerin devletler kurarak farklı ve geniş coğrafyalara hakim olmasına neden olmuştur.

Türk devletlerindeki uygulamalar siyasi, sosyal, idari ve iktisadi olarak demokrasinin birçok ilkeleri ile benzerlik göstermektedir. Demokrasinin temel ilkeleri hukukun üstünlüğü, milli egemenliğin sağlanması gibi ilkeler olarak bilinmektedir.

Türk devletlerindeki uygulamalar olarak sağlık, eğitim, ulaşım alanlarında demokratik uygulamalarla benzeşmektedir. Eğitimde imkan ve fırsat eşitliğinin sağlanması, kız çocuklarının okuması, sağlık hizmetlerinden her bireyin hukuki ve kanuni olarak yararlanması ve sosyal hukuk devletinin vatandaşını himaye etmesi gibi durumlar demokratik şartlara benzemektedir.

Halkın eşit olarak görülmesi, kanunlar önünde hukuki hakların sağlanması ve korunması demokratik açıdan sosyal ve hukuki benzerlikler arasında yer almaktadır. Demokraside halkın kendi kendini yönetmesi Türk devletlerinde olmasa da devlet işlerinde demokraside olduğu gibi istişare ve meşveretin olması, meclis yapısının bulunması demokratik şartlara benzemektedir.

Günümüzde cumhuriyet ve demokrasi birbiriyle uyumlu olarak çalışan rejim ve sistemler olarak uygulanmaya devam etmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi de demokrasinin temelini oluşturmaktadır. Bağımsız ve tarafsız yargı sosyal devletin temelini oluşturur.

türk devletlerindeki uygulamalar