Türk Devrimi’nin Özellikleri Nelerdir?

Türk Devrimi’nin Özellikleri:

  1. Diriliş ve yenilik hareketidir.
  2. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesidir. Dışarıda işgal güçlerine, içeride sultan ve halifeye karşı birlikte yapılmış bir mücadeledir.
  3. Ulusal bağımsızlık içinde mücadele verildiği için diğer inkılap, devrimlerden ayrılır.
  4. Türkiye’de Doğu kültürü yerine Batı kültürünü kurmuş, Batılılaşma ve çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. Milli şuuru ve Millet ruhunu uyandırmıştır.
  5. Türk İnkılabı Türk milletinin ihtiyaç ve isteklerinden, ülkenin içinde bulunduğu durumdan ve nihayet Türk tarihinden kaynaklanmıştır. Türk milletine özgü bir harekettir.
  6. Türk inkılâbının yapılması sonucunda yeni bir devlet ortaya çıkmıştır.
close button