Türk Kızılayı Nedir?

Türk Kızılayı Nedir?

Türk Kızılayı’nın eski adı “Hilal-i Ahmer Cemiyeti”dir.

Türk Kızılayı; Eski ADI Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak bilinen ve Yurt içinde ve dışında savaş, deprem, hastalık salgını, yangın ve su baskını gibi durumlarda zarar görenlere karşılıksız yarar sağlayan ilaç, yiyecek, giyecek, çadır vb. gibi malzemeler sağlayan ve bağışlarla ayakta duran bir kurumdur.

Türk kızılayı’nın genel merkezi Ankara’dadır. Türk kızılayı yönetim kurulu başkanı “Ahmet Lütfi Akar” dır. Türk kızılayının hizmet bölgesi “Türkiye” dir. Türk kızılayının personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır.

Türk Kızılayı yurdumuzda ve dünyanın her hangi bir yerinde meydana gelen doğal afetler sonrası, devlet kurumlarına destek görevi görerek afetzedelere, acil barınma ve acil beslenme hizmeti sağlar.

image
close button