Türk Medeni Kanununun İsviçre Medeni Kanunundan alınmasının nedeni:

Tanzimat’tan sonra devamlı gündeme gelen Fransız medeni kanunu yerine İsviçre Medeni Kanunun alınması o devirde de bir çok kimseyi şaşırtmıştır.

Medeni kanunun isviçreden alınmasının nedenleri arasında en önemli neden İsviçre Medeni Kanununun yenilikçi ve basit oluşudur.


İsviçre Medeni Kanununun tercih edilme sebepleri:

  • a) İsviçre’de okuyan hukukçuların Türkiye’de işbaşına gelmesi
  • b) İsviçre Medeni Kanununun basit ve açık oluşu
  • c) Kadın-erkek eşitliğine dayanan aile hukukunu güzel tanzim etmiş olması
  • d) Hakimlere geniş takdir yetkisi vermesi
  • e) Fransız medeni kanunun biraz eskimiş ve ihtilal sonrası yapıldığı için Napolyon’un baskıcı izlerini taşıması, buna mukabil İsviçre Medeni Kanununun daha yenilikçi ve demokratik olması.
medeni kanunun isviçre den alınmasının nedenleri