Türk Medeni Kanununun İsviçre Medeni Kanunundan alınmasının nedeni nedir?

Türk Medeni Kanununun İsviçre Medeni Kanunundan alınmasının nedeni:

Tanzimat’tan sonra devamlı gündeme gelen Fransız medeni kanunu yerine İsviçre Medeni Kanunun alınması o devirde de bir çok kimseyi şaşırtmıştır.

Medeni kanunun isviçreden alınmasının nedenleri arasında en önemli neden İsviçre Medeni Kanununun yenilikçi ve basit oluşudur.


İsviçre Medeni Kanununun tercih edilme sebepleri:

  • a) İsviçre’de okuyan hukukçuların Türkiye’de işbaşına gelmesi
  • b) İsviçre Medeni Kanununun basit ve açık oluşu
  • c) Kadın-erkek eşitliğine dayanan aile hukukunu güzel tanzim etmiş olması
  • d) Hakimlere geniş takdir yetkisi vermesi
  • e) Fransız medeni kanunun biraz eskimiş ve ihtilal sonrası yapıldığı için Napolyon’un baskıcı izlerini taşıması, buna mukabil İsviçre Medeni Kanununun daha yenilikçi ve demokratik olması.
medeni kanunun isviçre den alınmasının nedenleri
close button