Türk Tarihinin ilk yazılı anayasası nedir? Kanuni Esasi Nedir?

Türk tarihinin ilk yazılı anayasası, 23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanun-i Esasi Nedir?

“Kanun-i Esasi” (Temel Kanun) adını taşıyan bu anayasa halk iradesine dayalı bir hareketin sonucu olarak değil, “Genç Osmanlılar” adı verilen aydınların padişah üzerinde yaptıkları oldukça güçlü bir etki yoluyla gerçekleşmişti.

Kanuni Esasi’nin Maddeleri:

1876 Anayasasına göre, egemenlik kayıtsız şartsız Osmanlı Ailesine aitti.

Padişahın kişiliği “kutsal”dı.

Yasama ve yürütme yetkileri kesinlikle padişahındı.

Yargı gücü bağımsız sayılabilirdi; fakat, “af” hakkı kesinlikle padişaha aitti.

Toplantı, siyasi parti ve dernek kurma özgürlükleri dışında, bütün temel haklar vatandaşlara tanınmıştı. Ancak, bu hakların kanun yolu ile sınırlanması mümkün olduğundan ve bu konuda bir ölçü bulunmadığından, temel hak ve özgürlüklerin hukuki güvencesi yoktu.

Vatandaşların can, mal, ırz, konut dokunulmazlıkları da, “kanun dahilinde” güvence altına alınmıştı. Ama, padişah bir polis soruşturması sonucunda devlete zararı dokunduğu gerekçesiyle kişileri yurtdışına sürebilirdi. Böylece yargı güvencesi de son derece zedelenmişti.

1876 Anayasası bütün eksikliklerine rağmen, demokrasi geleneği olmayan Osmanlı Devletinde ilk yazılı hukuk belgesi ve “Meşrutiyet” yönetimini başlatmış olması dolayısıyla çok önemli bir ilerleme sayılır.

kanuni esasi nedir maddeleri
close button