Türkiye Bölgeler Haritası

Türkiye Haritası Bölgelerden oluşmaktadır. Türkiye, toplam 7 bölgeden oluşmaktadır. Bu 7 bölge birbirinden farklı yerlerde, farklı yaşam alanları ve farklı iklim tiplerine sahiptir. Bazı bölgelerde nüfus azken, bazı bölgelerde nüfus oranı oldukça fazladır. Türkiye Bölgeler Haritasında yer  alan bazı yerlerde toprak alanı oldukça fazladır. Türkiye Bölgeler Haritası‘ndaki bazı bölgeler yeşil doğal alanlara sahipken, bazı bölgelerde ise kurak iklim hakimdir.

Mesela Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en çok yeşil alana sahip bölgedir. Toprak büyüklüğü olarak en büyük alana Doğu Anadolu Bölgesi sahiptir.

Türkiye Bölgeler Haritası, Türkiye’deki 7 bölgeyi ve bu bölgelerin sınırını gösteren bir haritadır.

Türkiye Bölgeler Haritası:

Türkiye Bölgeler Haritası Dilsiz, üzerinde yazı olmayan Türkiye’deki bölgeleri ve bu bölgelerin sınırlarını gösteren renkli haritalardır. Türkiye bölgeler haritası renkleri her renkte olabilir. Sadece birbirinden farklı olması gerekir ki daha iyi anlaşılabilsin.

türkiyeler bölgeler haritası

Türkiye Bölgeler Haritası İngilizce: Türkiyedeki bölgelerin ingilizce isimlerinin yazılı olduğu harita.

türkiyeler bölgeler haritası

Türkiye Bölgeler Haritası İl Sınırları: Türkiyedeki illerin hangi bölge sınırları içinde olduğunu gösteren harita.

Türkiye Bölgeler Haritası, Türkiye Haritası Bölgeler, Ayrıntılı Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası
close button