Türkiye’deki göçler, ne gibi sorunlar oluşturmaktadır?

Türkiye’deki göçler, ne gibi sorunlar oluşturmaktadır? Göç alan ve Göç Veren yerlerde oluşan sorunlar nelerdir?

Göç alan yerlerde oluşan sorunlar:

 • Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir.
 • Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan alanlarda erkek nüfusu artar.
 • Düzensiz kentleşme meydana gelir.( çarpık kentleşme, plansız kentleşme)
 • Önceleri iken dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır.
 • Kentlerde konut sıkıntısı çekilir ve derme çatma yapılan konutlar gecekondulaşmaya neden olur.
 • Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
 • Alt yapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar.
 • Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar,
 • Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.
 • Kentlerde hızla nüfus arştı trafik sorunları oluşmaktadır.
 • Sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır.
 • Göçler sonucu farklı yerlerden gelen insanların bir arada bulunması kültürel çeşitliliğe neden olur.
 • Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelmesi bazen de kültür çatışmalarına neden olabilir. Sosyal sorunları oluşturur.

Göç veren yerlerde oluşan sorunlar:

 • Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.
 • 2Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.
 • Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
 • Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.
 • Göç veren yerlerde nüfus yaşlılardan oluşur ve iş yapabilecek insan azalır.

Kentlerde oluşan sorunlar:

 • İşsizlik artar.
 • Ekonomik kalkınma yavaşlar.
 • Gecekondulaşma, düzensiz kentleşme olur.
 • Konut sıkıntısı yaşanır.
 • Çevre sorunu artar.
 • Sağlık, eğitim, sosyal (spor vd.) hizmetler aksar.
 • Alt yapı (yol, su, elektrik vd.) hizmetleri aksar.

Kırsal kesimde oluşan sorunlar.

 1. Araziler bölünür, verim düşer.
 2. İşsizlik artar.
 3. Ekonomik kalkınma yavaşlar.
 4. Konut sıkıntısı yaşanır.
 5. Doğal kaynaklar çabuk tüketilir. )
 6. Köy nüfusu azalır.
 7. Verimli araziler terk edilir.
close button