Türklerin islamiyeti kabul etmelerinin kültürel sonuçları nelerdir?

Türklerin islamiyeti kabul etmelerinin kültürel sonuçları:

Türkler İslamiyeti kabul etmekle birlikte yaşam şekillerini toptan değiştirmemişlerdir. Türkler Müslüman olduktan sonra genel itibari ile kültürlerini muhafaza etmişler ve geliştirmişlerdir. Ancak bununla birlikte yerleşik hayat geçme, sanat ve mimaride gelişme, edebiyat ve yazılı eserlerde yoğun bir şekilde artış gibi bir çok etki olmuştur.

Sosyal hayat dini ve örfi kurallara göre şekillenmiştir. Türk kültürü Türk-İslam Kültürü olmuş sentezlenmiştir. Ekonomik hayat canlanmış, komşu islam ülkeleriyle ticari ilişkiler artmıştır.

Özellikle İslam kabul edildikten sonra Edebiyat alanında güzel eserler ortaya konmuştur. Türkler, İslamiyet’e geçince edebiyatlarında bir farklılaşma olmuştur. İçerik olarak artık İslami kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. Allah, hak, peygamber gibi kavramlar eserlerinde kullanılmıştır. Aynı zamanda şekil olarak da değişim kendini göstermektedir. Dörtlükler yerini beyte, hece yerini aruz bırakmıştır. Divan edebiyatı diye bir edebi gelenek ortaya çıkmıştır.

close button