Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Türklerin İslamiyeti Kabulleri

Abbasiler zamanında Türk – Arap ilişkileri oldukça gelişmiştir. Talas Savaşı’nda Türklerle beraber Çinlilere karşı birlikte savaşıldı. Abbasiler yönetim ve askerlik işlerinde Türklere güvenip çeşitli üst düzey görevler verdiler. Bu durum sonucunda Türkler İslamiyeti tanımış ve İslam dininin kendi inanç yani “GÖKTANRI inancı” ve yaşayışlarına benzediğini farketmişlerdir. Bunun sonunda Türkler topluca İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır.

Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri:

Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri şunlardır:

  • İslam dinindeki Allah inancıyla, Türklerin GökTanrı dinindeki Tanrı inancı birbirine çok benziyordu. Çünkü İslam dininde de GökTanrı inancında da “TEK TANRI” anlayışı vardır. Buda Türklerin İslamiyete girişini oldukça etkilemiş ve hızlandırmıştır.
  • İslam Dininde var olan ahiret inancı Türklerde de vardı. Türkler cennet için uçmağ, cehennem için tamu kelimelerini kullanıyorlardı.
  • Türklerin savaşçı kişilikleri Müslümanlarla çok benzerlik göstermekteydi. Türkler İslam Dinini seçip Müslüman olduktan sonra İslamiyet’in daha fazla insana ulaşması için gaza ve cihat faaliyetlerinde hep ön planda olmuşlardır. Türklerde savaşçılara verilen “alp” unvanın yerini, İslamiyet’te “gazi” unvanı almıştır. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu ilk kurullduğunda adı “Gaziler Devleti” idi.
  • Türklerin özellikle Abbasilerle çok yakın işbirliği yapmasıda bir diğer etken olmuştur.

İlk müslüman Türk Devleti hangisidir?

İlk müslüman Türk DevletiKARAHANLILAR ve İtil Bulgar Devletleridir.

İlk müslüman Türk Boyu Hangisidir?

İlk müslüman Türk Boyu, Karluk, Yağma, Çiğil Boyları‘dır.

close button