Üç Ders Sınavı nedir?

Üç (3) Ders Sınavı Nedir?

3 (ÜÇ) Ders Sınavı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)’nde okuyanlar ve mezun olabilmek için en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması/vermesi durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınmış bir haktır.


Üç Ders Sınavı’na kimler girebilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı, 2018-2019 Öğretim Yılında üç dersten başarısız olan ve bu derslerini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere 20 Temmuz 2019 tarihinde üç ders sınavının yapılması planlanmaktadır.

Kayıtlı olduğu bölüm/programda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler Üç Ders Sınavına girebilirler.

Üç ders sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan Duyurular linkinde yayımlanacaktır.


3 (Üç) Ders sınavına hangi dönemdeki derslerden girilebilir?

Sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olduğu derslerden; bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra “Üç Ders Sınavı”na girme hakkı tanınır.

Bazı öğrenciler 3 Ders Sınavına hangi dönemdeki derslerden girildiğini merak ediyor.
Verilen bilgilere göre; Kayıtlı olduğu bölüm/programda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler “Üç Ders Sınavı”na girebilirler.


Kaynak:
1. https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler/esaslar-yonergeler/acikogretim-iktisat-ve-isletme-fakulteleri-uc-ders-sinav-hakki-uygulama-usul-ve-esaslari

2. https://aosdestek.anadolu.edu.tr/soru/669

close button