Ülke Genelindeki Cemiyetler Hangi Kongrede Bir Çatı Altında Toplandı?

Milli Mücadele döneminde birçok cemiyet ve dernek kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bir kısmı yararlı cemiyetler olarak faaliyet gösterirken vatanın ve devletin bölünmez bütünlüğünü korumak için mücadele etmişlerdir. Bir kısmı da zararlı cemiyetler olarak etnik gruplar halinde isyanların çıkmasına neden olmuştur.

Ülke genelindeki yararlı cemiyetler tek çatı altında toplanarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu karar 4 Eylül 1919’daki Sivas Kongresinde alınmıştır. 

Böylece Anadolu üzerinde milli birlik ve beraberliğin sağlanması ve milli direnişin düşmana karşı mücadele azmine dönüşmesinde önemli bir adım atılmıştır. Milli Mücadele de zaferle sonuçlanmıştır.

close button