WordPress Gzip Sıkıştırma nasıl yapılır?

Gzip Nedir?

Gzip, web site hızlarını artırmak ve daha hızlı ağ transferi yapmak amacıyla dosyaların sıkıştırılmasına verilen addır. Gzip sayesinde sıkıştırılmış dosyalar daha az yer kapladığından internet sitelerindeki yavaşlık gözle görülür oranda azalacaktır.


WordPress Gzip Etkinleştirme nasıl yapılır?

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=tr adresine girerek Google sizlere web sitenizin hız durumunu gösterir. Aşağıdaki kodları deneyerek web sitenizin hızının artıp artmadığını kontrol edebilirsiniz!

Gzip, sadece wordpress siteler için değil tüm siteler için kullanılabilir. Ancak PHP ve ASP, .Net gibi sitelerdeki Gzip etkinleştirme kodları biraz farklıdır.

Gzip etkinleştirmek için kodları sunucunuzda bulunan .htaccess dosyasının içine yazmalısınız!

WordPress ve PHP siteler için Gzip Etkinleştirme Kodları:

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Yukarıdaki kodlar işe yaramazsa aşağıdaki kodları da deneyebilirsiniz!

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

close button