Yapı Bakımından Dünya Dilleri kaça ayrılır?

Yeryüzündeki diller (dil aileleri) bazı yakınlık ve benzerliklerine göre yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenir. Bunlar:

  1. Yapı Bakımından Dünya Dilleri
  2. Köken Bakımından Dünya Dilleri

Yapı Bakımından Dünya Dilleri:

a) Tek heceli Diller:

Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur. Sözcükler ek almaz, değişmeye uğramaz.Sözcükte vurgu hakimdir. Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır, bir sözcük yerine göre birden fazla anlam kazanabilir.

b) Eklemeli (Bitişken) Diller:

Eklemeli (Bitişken) Dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir. Getirilen ekler kökle kaynaşmışlardır. Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler, yeni kavramlar türetilir. Yeni ekler ulandığında kökte bir değişiklik olmaz.

c) Çekimli (Bükümlü) Diller:

Büküm, sözcüğün çekimi sırasında kökün özellikle kökteki ünlünün değişmesidir. Değişikliğe uğrayan sözcüğün kök durumudur. Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni sözcükler ve kavramlar ortaya çıkar.

Yapı Bakımından Dünya Dilleri
close button