Yer altı suları nedir? Yer altı suları nerelerde kullanılır?

Yer altı suları Nedir?

Yeraltı suları, Yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğimine, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır.

Kısaca Yağmur ile toprağa düşen suyun, yer altına sızarak orada birikmesi sonucu oluşan sulara yer altı suyu denir.


Yer altı sularının kullanım alanları:

1- Kaynak suyu olarak kullanım:

Suyun yer yüzüne kendiliğinden çıktığı sulara denir. Şişe su dediğimiz, ambalajlanmış su genellikle kaynak suyudur. Kaynak sularını çeşitli şekillerde ambalajlayarak veya evlere taşıyarak içme suyu olarak kullanırız. Akarsuların çoğunlukla başlangıç noktaları ve beslenmeleri, kaynak suları ve yağmur suları ile olur.

2- Artezyen suyu olarak kullanım:

Suyun sondaj aletleri ile yeryüzüne çıkartılmasına artezyen denir. Tarım alanlarını sulamada, kaynak suyu olmayan yerlerde evlerde de kullanılabilir. Yerleşim yerlerine ve yüzeye yakın yerlerdeki sular içme suyu olarak kullanılmaz.

3- Termal kaynak suyu olarak kullanım:

Kaynak suları sıcak olarak yeryüzüne çıkıyorsa termal kaynak denir. Fay kaynakları da denir. Çok derinden geldikleri için bu su sıcaktır. Termal kaynaklar, kaplıcalarda, ev ısıtmalarında ve jeotermal enerji için kullanılır. Termal kaynak kaplıcalar önemli turizm bölgeleri olabilmektedir. Jeotermal enerji santralinde elektrik üretilmektedir.

Termal kaynaklardan çıkan suyun ısınma olarak kullanılır ki bu şekilde kullanım temiz çevre açısından çok önemlidir.

close button