Yıldırım Beyazıt Han İstanbul kuşatmasında neden başarısız olmuştur?

Yıldırım Beyazıt Han, 1. Murat’ın savaş meydanında şehit olması üzerine başa geçti. Balkanlardaki ilerleriyişi sürdürmek istedi.

Bunun için öncelikle Bizans’ın kalesi olan İSTANBUL’u kuşattı. Ancak bu kuşatma başarılı olamadı.


Yıldırım Beyazıt Han’ın İstanbul’u Kuşatma Nedenleri:

1) Bizans’ın Avrupa’lı devletleri kışkırtması,
2) Bizans’ın Karamanoğulları ile ittifak (dostluk) kurması,
3) Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması,
4) Bizans’ın yapılan antlaşmalara uymamaması.

Yıldırım Beyazıt Han’ın İstanbul Kuşatmasında Başarısız Olmasının Nedenleri:

Yıldırım Beyazıt Han, İstanbul’ kuşatmasına rağmen başarısız olmuştur.
İstanbul aşağıdaki nedenlerden dolayı fethedilememiştir:

1) Bizans’ın Karamanoğulları ile ittifak (dostluk) kurması (1391),
2) Niğbolu Savaşı Nedeni ile (1395),
3) Osmanlı ordusundaki topların yetersiz olması,
4) Timur’un Anadolu’ya girmesi (1400).

close button