Zonal topraklar nelerdir? Zonal topraklar kaça ayrılır?

Zonal topraklar nelerdir? Zonal topraklar kaça ayrılır?
Zonal Topraklar Nedir? Zonal Toprak Çeşitleri ve Özellikleri Nedir? Zonal Topraklar Hakkında Bilgi

Zonal Topraklar Nedir?

Zonal Topraklar, dünya üzerindeki herhangi bir bölgede hakim olan bitki örtüsüne ve iklim koşullarına göre oluşmuş topraklara verilen isimdir.

Zonal Topraklar, çeşitli iklim koşullarından oluştuğu için Klimatik Topraklar olarak da adlandırılırlar.

Zonal topraklar nerede görülür dünyanın her yerinde zonal topraklar görülmektedir.

Zonal Toprakların bir diğer adı Yerel Topraklardır.


Zonal Toprak Çeşitleri Nedir? Zonal Topraklar Kaça Ayrılır? Zonal Topraklara Örnekler


Başlıca Zonal Toprak Çeşitleri ve zonal topraklar özellikleri şunlardır:

1. Laterit Topraklar:

Laterit Topraklar, sıcak ve nemli tropikal iklim bölgelerinde savan bitki örtüsü altında yer alan toprak çeşididir. Bu bölgelerde sıcaklık ve yağış fazl olduğundan kimyasal çözünme çok fazladır. Toprak içerisindeki demir bileşikleri yağışların etkisiyle oksitlenerek toprağın kiremit kırmızısı şeklinde bir renk almasını sağlar. Laterit Topraklar, kızıl renktedir ve ev yaparken kullandığımız tuğla yapımında kullanılır.


2. Terra Rosa Toprakları (Kırmızı Renkli Akdeniz Toprakları)

Terra Rosa Toprakları, ya da diğer adıyla Kırmızı Renkli Akdeniz TopraklarıAkdeniz iklim bölgesinde kalkerli arazilerin üzerinde oluşan toprak çeşididir.

Genellikle kızıl çam ormanlarının altında ve makilik alanlarda görülür. Bu topraklarda kireç yıkanma olayı ile uzaklaşır ve demiroksit birikir. Bu nedenle topraklar kırmızımsı renk tonları hakimdir. İşte bundan dolayı kırmızı topraklar da bilinir. Orta verimli topraklardan sayılır.Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülür.


3. Kahverengi Orman Toprakları

Kahverengi Orman Toprakları,Orta kuşakta yani ılıman kuşakta görülen toprak çeşididir. Geniş yapraklı orman ağaçlarının olduğu bölgelerde görülür. Humus bakımından zengindir.


4. Podzol (Podsol) Topraklar

Podzol Topraklar, nemli ve soğuk iklim şartlarının hakim olduğu, Kuzey Amerika, Sibirya’da görülür. Türkiye’de ise Karadeniz Bölgesinin denize bakan yamaç kısımlarda görülür. Toprak mineral bakımından zayıfıtır ve verimsiz topraklardır.


5. Tundra Toprakları

Tundra Toprakları, Tunda ikliminin hakim olduğu Kuzey Yarım Kürede görülen, genellikle donmuş halde bulunan ve organik madde yönünden zengin topraklardır. Ancak tarım için elverişli değildir ve verimsiiz topraklardır.


6. Çöl Toprakları (Siorezemler)

Çöl Toprakları, ya da Siorezemler Orta kuşakta kara içlerinde ve Tropikal bölgelerde yer alan çöllerde görülür. Bir nevi kum gibidir ve tarıma elverişsiz topraklardır.


7. Kahverengi ve Kestane Renkli Bozkır (Step) Toprakları

Genelde bozkır (step) bitki örtüsünün olduğu alanlarda ve orta kuşakta yağışın az olduğu yerlerde görülen toprak ceşididir.


8. Çernezyomlar (Kara Topraklar)

Çernozyomlar, ya da Kara Topraklar Orta kuşakta yer alan yarı nemli bölgelerde uzun boylu çayırların olduğu alanlarda gelişen topraklardır.

Toprak yüzeyinde gelişen gür otlaklar kuruyarak toprağa karışır, bu nedenle toprak humus bakımından zengindir. Organik kalıntılar nedeniyle toprak siyah renk almıştır.

Çernezyomlar, Oldukça verimli topraklardır.

Rusya’nın güneyinde yer alan Romanya, Kanada, ABD, Arjantin ve Avustralya’da oldukça yaygın olarak görülür.

Türkiye’de ise Erzurum ve Kars dolaylarında görülür.

Zonal Topraklar
close button