Ülkemizde kitle iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Ülkemizde kitle iletişim araçları sıklıkla kullanılmaktadır. 

Kitle iletişim araçları; televizyon, telefon, internet araçları, kitap, dergi, internet olarak bilinmektedir.

Kitle iletişim araçlarının kullanım amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlardan bazıları da haberleşme ve bilgi edinmedir. Ülkemizde de kitle iletişim araçları bu amaçlarla kullanılır.

Ülkemizde kitle iletişim araçları haberleşme, bilgi edinme, bilgi toplama, öğrenme, öğretme, eğitim, kültür aktarımı, miras aktarımı, değerler eğitimi için kullanılmaktadır. Bu nedenle kitle iletişim araçlarını doğru ve etkin bir şekilde kullanmak gerekir. Amacına uygun kullanılan araçlar, amaç haline gelmemelidir. Yoksa kitle iletişim araçlarının zararları baş göstermeye başlayarak toplumu zehirler.

Kitle iletişim araçları
close button