Köy ile şehir arasındaki farklar nelerdir?

Köy ile şehir arasındaki farklar insanların nerede yaşayacağına önemli ölçüde etki etmektedir. Şehirde hastahane, okul, iş gibi seçenekler insanları şehirlerde yaşamaya teşvik ederken, doğal hayat, hayvan besleme ve tarım da insanları köyde yaşamaya iten unsurların başında gelir.

Günümüzde kalabalık nüfusun oluşturduğu şehirler ile daha sade yapıda olan köyler arasında bazı açılardan çeşitli farklılıklar mevcuttur.

Köy ile Şehir Arasındaki Farklar:

Köy ile şehir arasındaki farklar insanların nerede ve nasıl yaşayacağına dair bir fikir edinmesi konusunda yardımcı olurlar.

Şehirlerin köylerden farkları:

1-) Nüfusları fazladır.

2-) Yayıldıkları alanlar geniştir.

3-) Geçiminde tarım dışı sektörlere dayanır.

4-) Meskenler yanında çarşı, pazar, fabrika, spor ve sanat merkezleri vb. bulunur.

5-) Çok büyük şehirlerde değişik soy, din ve ırktan insanlar birlikte yaşar.


Köylerin şehirlerden farkları:

1-) Nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır.

2-) Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır.

3-) Yayıldıkları alanlar dardır.

4-) Sosyal dayanışma ve işbirliği kuvvetlidir.

5-) Sınırları ve ortak malları vardır.

6-) Bazıları geçici yerleşmeler olup, özel mülkiyet olanları vardır.

7-) Köylerde mesleki faklılık az ve etnik yapı bakımından sade yapıdadır.

Köy ile Şehir Arasındaki Farklar
close button