Osmanlı Devleti satın alma yoluyla Hamitoğulları Beyliği’nden Isparta, Akşehir çevresini satın aldı.

Anadolu’da siyasi birliği sağlamaya yönelik ilk adımlar nelerdir?